DENİB DESIGN 2. EV VE BANYO TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması; Denizli kentini bir tasarım merkezi haline getirmek amacıyla, havlu-bornoz ve uyku grubu sektörlerini merkeze alarak, bu sektörlerdeki yerli ve yabancı paydaşları bir araya getirerek, çıktıları olan ve bu çıktıların sektöre fayda sağlayacağı, bu bağlamda tüm dünyada Denizli ve Türkiye tasarım gücünü tanıtacak bir DENİB etkinliğidir.

ZAMANSIZ YOLCULUK

Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık süregelen kültürel mirasımız, geçmişin izleri olan mimari, hatıralar, efsaneler, masallarla bu coğrafyada harmanlanarak geleceğe doğru yeni hikayeler, motifler, yenilikçi malzemelerle yeniden biçim kazanıyor. Pandeminin ivme kazandırdığı dijitalleşmeyle birlikte hibrit çalışma modelleri insanları konfor zarafet arayışı içinde doğayla özdeş hissettiren yaratıcı tasarımlara ihtiyaç duyar hale getiriyor.

DENİB DESIGN'DAN HABERLER

TREND?

Trendler insan ya da doğanın oluşturduğu yönlendiriciler ve katalizörler aracılığıyla meydana gelir. Siyasi olaylar, göç, üretim arz-talep dengesi, sanatsal etkinlikler, savaşa karşı yönelimler, hastalıkların artmasıyla doğal beslenme ihtiyacı, gezegen seyahati, postmodernizm gibi günümüzdeki akımlar, kitle psikolojisi, tasarımda yeni bakış açıları, sermayenin yönetim değişikliği, üretim yöntemi değişiklikleri, teknolojik inovasyon ve yol açtığı dönüşümler insani faktörlere örnek gösterilebilir.