Başvuru: DNB-101

Başvuru Kodu: DNB-101

Proje Paftaları Dosyası:
Proje Paftalarını Görüntüleyin : https://www.denibdesign.org/wp-content/uploads/2022/07/DNB-101-Pafta.pdf

Tarih:
01/07/2022

Başvuru Kodu:
DNB-101

Değerlendirme

1. Sunulan görsel koleksiyonun temaya uygunluğu ve estetik açıdan değerlendirilmesi(Gerekli)
2. Sunulan koleksiyonun özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçilik anlamında değerlendirilmesi(Gerekli)
3. Sunulan koleksiyondaki tasarımların üretim malzemeleri, üretim teknikleri ve uygulanabilirliği anlamında değerlendirilmesi(Gerekli)
4. Sunulan koleksiyonun kendi alanında katma değer kazanımlarının değerlendirilmesi(Gerekli)