Trend Nedir?

BAŞLARKEN…

HAYATIN İÇİNDE TRENDLER

Trend sözcüğünün tam Türkçe karşılığı eğilim anlamına gelir. Moda ve akım sözcükleriyle ilişkili olmakla birlikte, trend daha çok  bir toplulukta göze çarpacak ve dikkati çekecek derecede gözlemlenebilir bir yoğunluğun oluşmasıdır.

Trendler insan ya da doğanın oluşturduğu yönlendiriciler ve katalizörler aracılığıyla meydana gelir. Siyasi olaylar, göç, üretim arz-talep dengesi, sanatsal etkinlikler, savaşa karşı yönelimler, hastalıkların artmasıyla doğal beslenme ihtiyacı, gezegen seyahati, postmodernizm gibi günümüzdeki akımlar, kitle psikolojisi, tasarımda yeni bakış açıları, sermayenin yönetim  değişikliği, üretim yöntemi değişiklikleri, teknolojik inovasyon ve  yol açtığı dönüşümler insani faktörlere örnek gösterilebilir.

2021 yılı pandemi,  deprem, sel, şiddetli fırtınalar gibi doğal felaketler, iklim değişikliği, coğrafi değişimler, ham madde; doğal kaynakların azalması ya da yeni kaynakların bulunması gibi oluşumlara doğal faktörler denilebilir.

Tüm bunlar 30 yıla kadar uzayabilen öncü, büyük trendlerle yoğunlaşma alanı oluşturup, toplulukları etkiler, bazı trendler o kadar geniş alana yayılır ki, bu  genişleme her alanda üreticiler tarafından değerlendirilir ve belli bir dönem için hayatın her alanında  görülür,  moda olarak karşımıza çıkar.

Özetle moda ve trendler dönemsel olarak değerlendirilir ve  insan yaşamında farklılık yaratmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye, insanlığı monotonluk yerine sürekli bir devinimde bulunmaya yönlendiren sınırlı bir dönemi kapsayan olgudur. Moda giyimden otomobile, gözlükten gıdaya, sağlıktan turizme her alanda, o alanın özellikleri çerçevesinde oluşur. Trendleri oluşturan doğal ve insani etkenlerin sürekli değişmesi nedeniyle  moda belli aralıklarla yenilenir.

Akım kavramı  ise trendlerin oluşturduğu bir düşünceyi benimseyenlerin bir araya gelip toplulukları etkilemesidir. Moda olgusu içinde yer almaz fakat modayı etkiler. Etki süreleri modanın dönemsel değişimlerinden daha uzun sürebilir. Modernist akım, retro etkisi, country tarzı gibi örnekler verilebilir.

2024 Sonbahar/Kış uyku ve banyo tekstili alanındaki modasını tasarımcı vizyonu, trend yorumu ve çizimleriyle “DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarımı Yarışması” trendlerden ilham alınarak planlaması yapıldı.

Dünya çapında önemli bir pay alan Türk tekstil sektöründe  uyku ve banyo tekstili üretimini, trendlerle, tasarımcı bakışıyla geleceğe taşıyacak olan DENİB DESIGN’ın bu yıl ki teması geçmişten geleceğe 2023-24 sezonunu çağıran bir trend konsepti: ZAMANSIZ YOLCULUK

DÖNÜŞÜMLER…

2020 yılı başlayan pandemini etkisini 2021 yılı da devam ettirdi. Hayat koşulları kısmen nomale dönsede eve kapanma devam etti. İş yapma biçimlerinin dijitalleşmeye evrilmesiyle insanlar daha çok evde vakit geçirmeye, çalışamaya başladı. Yeniden şehirlerde kuş sürülerinin, yunusların görülmesi, havanın temizlenmesi gibi doğadaki yenilenme insanları yeniden umutlandırdı. Seyahatlar azaldı. İnsanların evlerde daha çok vakit geçirmesiyle en fazla vakit geçirilen cihazlar akıllı telefonlar ve bilgisayarlar oldu. Özellikle oyun sektörü bu dönemde yükselişe geçti.  Evde geçirilen zaman ve daha çok yerelde kalan ama globale uzanan iş yapma şekilleri  yüzünden kendi geleneğinden doğan, doğayı çağrıştıran, evde konforlu hissettiren tasarımlar önem kazandı.

Goethe’nin dediği gibi ‘’Zorlukları aşmanın tek yolu yeni girişimlerde bulunmaktır.’’ Pandeminin hızlandırmasıyla beyaz yakalıların ofis dışı çalışmaya hızlı geçişi ve adaptasyon yaşaması konuşulmaya devam ediyor. Dijital dünya ile tanışan insanlar, dijital iletişimi ve ilişkiyi hızlı şekilde geliştirmeye başladılar. İletişim, ilişki ve iş-üretim süreçleri değişirken  sadece beyaz yakalılar değil, mavi, altın gibi her türden çalışan bu değişimin içinde yerini aldı.

Endüstri devriminden beri aynı mekanda farklı kişilikte ve özellikte insanı farklı dönemlerde farklı yönetim biçimleri ve kurallarla  bir arada çalıştıran işyerleri yerini  yarı zamanlı, hibrit , evde çalışma biçimlerine bıraktı. Bu dönüşüm yeni kurallar, yönetim ve organizasyon biçimlerine yol açacağı öngörülüyor…

Hem yaşam alanı, hem ev, hem üretim yeri haline gelen evlerde konforlu, güvenli, rahat hissetmek önem kazandı. İşyerine, eve, eşyaya bakış değiştiği için  kentten uzaklaşma, şehirden uzak yaşamak ve çalışmak, evde 24 saat zaman geçirme ile ev modası ortaya çıktı.

24 saat çoğu insana fazla geldi ve insanlar kendilerini farklı ifade edebilmek için kendilerine dönmeye başladılar ve yeni bir yolculuğun eşiğine geldiler.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ZAMANSIZ YOLCULUK

Kararsız, çok yönlü, kuralsız postmodern bakış açısından uzaklaşıp sistem düşüncesiyle aklın ürettiği modernizme dönüş yaşanıyor.

2020’de başlayan eve dönüş, sürdürülebilirliğin önemi, gelecek için dünya kaygısı, varolan kaynakları daha doğru kullanma trendleri 2021’den 2023’e doğru ilerlenilen yolda ana temaları da ortaya koyuyor.

Dijitalleşme ile birlikte Metaverse evreni çok konuşuluyor. İnsanlar evinde sanal mağazaları ziyaret edecek, alışveriş alışkanlıkları tümüyle dijitale kayacak. Kişiselleştirilmiş daha fazla ürün-tasarım seçeneği görebilme,  kombinleri sipariş seviyesine getirebilecek dijital ortam seçimleri gibi nedenlerle tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişiyor daha çok dijitalde yerini alıyor.

Uluslararası firmalar evlerinde hiç seyahat etmeden metaverse evreninde blockchain teknolojisiyle üretim yerlerini ziyaret edip ticaret yapacaklar. Böylece ev ve iş ayrımının kalktığı tüm zamanlar için dijitalin sunduğu yenilikler ev dekorasyonunda daha etkili olacak. 3 boyutlu uygulamalar eşya seçiminde, hatta eşyayı üretmekte etken olacak. Ev tipi 4D-5D yazıcılar yeni üretim yolu. 5G yerini 6G’ye bırakacak. Hız aynı zamanda boyut da kazanıyor.

Dijitalin bu kadar yoğun olması dijital ortam güvenliği nedeniyle devlet gibi otoritelerin daha çok yaşamın içinde yer almasını ve yeni dijital mesleklerin yaşama geçmesinin önünü açıyor.

Her ne kadar eve bağımlılık artmış olsa da mobil cihazlar dönüşmeye devam edecek. Giyilebilir teknoloji yatak odasında yataktan duvara, banyoda sağlıklı ortamdan kişisel bakıma kadar her yerde insana eşlik etmeye devam edecek.

Sürdürülebilir ürün kavramı yavaş kullanım ve yeniden kullanım trendi pandemide ve sonrasında doğayı koruma yollarından biri olarak güncelliğini devam ettiriyor. Tek kullanımlık giysilerin yani al- at döngüsünün yerine alternatif sürdürülebilir ürünleri tercih etmek, çevre üzerindeki olumsuz durumların yaşanmasını en aza indirilmek istenmesiyle sürdürülebilir moda kavramı gündeme geldi. Hızlı modanın yarattığı ekolojik zararları azaltmak ve yaşanabilir bir dünya bırakmak önem kazanıyor.

Tüketicinin yaşamında daha çok yer alan ürünlerden daha çok özellik bekleniyor. Güvenli hissetmek, daha derin nefes alabilmek, evde doğal yaşamın bir parçası olduğunu hissetmek… Ürünün sağlamlığını ve kullanım- tüketim süresini uzatmak… Sağlamlık, uzun yaşam, eskiyi değerlendirme, retro etki dönemin ana kavramları arasında yer almaya devam ediyor.  Pandemiyle birlikte başlayan  sağlık önemini koruyor. Geri dönüştürülebilir, organik, sağlıklı ürünleri tüketici evinde görmek istiyor.

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik dönüşümler sonucu oluşan pahalılık eskiyi değerlendirerek hayatta tutmak, geri dönüşüm, evde üretim alanları yaratmak, kendi gıdasını üreten, enerjisiyle de kendi kendine yetebilen evler oluşturmak, eşyaları atmamak, yeniden değerlendirip yaşama devam ettirmek; onararak kullanmak, ihtiyaç yoksa almamak yaşam tarzı olarak güncelliğini koruyor.

2020’den başlayarak farklı bir yaşam tarzı kapısını aralayan insanların beklentisi geri dönüşümlü ürünler, yeniden üretim, doğallık, koruma hissi evden başlayıp yaşamın her alanına yayılıyor. Tüketici eskisinden daha çok kişiselleştirilmiş ürün-hizmet beklentisine bulunuyor… Tasarım odaklı düşünce markayı  bir kimlik haline dönüştürüyor. Hızlı tüketim modası yerini sürdürülebilir moda ve ömür boyu kullanıma bırakıyor. Bu da koleksiyondan bağımsız tek parçaların artması, sezon yerine kişiye  özelleştirilmiş seçimlere yer verilerek kombinleme tarzı tekli ürünlerden oluşan bütüncül tasarımların artması öngörülüyor.

Doğa ve kullanıcı dostu ürün inovasyonları ile eve giren ürünlerin fonksiyonlarının artması tasarımının temeli oluyor. Her eşyanın olabildiğince fazla fonksiyona sahip olması önem kazanıyor. Doğal yaşamı evde hissetme ihtiyacıyla evlerde pet dostların sayısına artış görülüyor. İnsanlar küçük dostlarını da kendileri için ihtiyaç duydukları herşeye dahil ediyor.

Dönemin  yeni mottosu ise  “Doğallık içinde geçmişten geleceğe zamansız yolculuk”.

Evde çalışma, seyahatlerin azalması, yerelde kalma insanların yerelde kendi öz değerlerine dönüşüne neden oldu. Retro etkisiyle  yerelde kalmak evinde güvenli hissetme samimiyet duygusu veren tasarımlara ihtiyaç geleneklerin, geçmişin izleri olan geleneksel sanatlar, mimari, tarih  günün getirdiği modenist akım ve trendlerle güncellenerek  geleceğe doğru yeni tasarımlar, motifler, yenilikçi malzemelerle yeniden biçim kazanıyor.  Evde konfor ihtiyacı sürdürebilir, sağlıklı, doğayla özdeş hissettiren  tasarımlara talebi arttırıyor.

Dijitalin ve geleneğin birleşmesiyle yenilikçi tasarımların önü açılıyor. Coğrafya, tarih, el sanatları, doğal malzemeler dönüşümün bir parçası olarak  yenilikçi tasarımlarla  köklerinden beslenerek, modernist  yorumla dünyada moda eğilimlerine  yön vermeye devam ediyor…